Dobrodošli na naše web stranice!

Shandong za izgradnju inovativne provincije svjetske klase

vijesti1

Šandong je jedna od ekonomski najrazvijenijih provincija u Kini, jedna od provincija sa najjačom ekonomskom snagom u Kini i jedna od najbrže rastućih provincija.Od 2007. godine njegov ekonomski agregat zauzima treće mjesto.Industrija Shandonga je razvijena, a ukupna vrijednost industrijske proizvodnje i industrijska dodana vrijednost su rangirani među prva tri u kineskim provincijama, posebno neka velika preduzeća, koja su poznata kao „grupna ekonomija“.Osim toga, budući da je Shandong važno područje proizvodnje žitarica, pamuka, ulja, mesa, jaja i mlijeka u Kini, prilično je razvijen u lakoj industriji, posebno u tekstilnoj i prehrambenoj industriji.

Shandong implementira strategiju za razvoj kvalitetne radne snage u novoj eri, kao i za ubrzanje nadogradnje provincije kako bi postala glavno svjetsko središte talenata i inovacija.

Pokrajina je posvećena strategiji razvoja vođenoj inovacijama.Ove godine će nastojati da poveća potrošnju na istraživanje i razvoj za više od 10 posto u odnosu na prošlu godinu, poveća broj novih i visokotehnoloških preduzeća na 23.000 i ubrza izgradnju inovativne provincije svjetske klase.

Fokusirajući se na industrijske tehnološke inovacije, provodit će istraživanje o 100 ključnih i ključnih tehnologija u biomedicini, vrhunskoj opremi, novoj energiji i materijalima i drugim industrijama u nastajanju.

On će implementirati akcioni plan za industrijske ekološke inovacije kako bi promovirao blisku koordinaciju i integrirani razvoj uzvodnih i nizvodnih industrija, kao i velikih, malih i srednjih preduzeća.
Biće uloženo više napora da se poboljšaju strateške naučne i tehnološke sposobnosti, intenziviraju osnovna istraživanja i promovišu otkrića i originalne inovacije u ključnim tehnologijama u ključnim oblastima.

Nastavit će jačati stvaranje, zaštitu i primjenu prava intelektualne svojine, kao i ubrzati transformaciju pokrajine u globalnog lidera u nauci i tehnologiji.

Privući će se više vrhunskih naučnika, a u pokrajini će se zaposliti veliki broj naučnika i tehnologa u strateški bitnim i ključnim tehnološkim oblastima, te će se njegovati visokotehnološki lideri i inovacioni timovi.


Vrijeme objave: Apr-26-2022